کالای فیزیکی

آمپلی فایر مولتی باند سکام SECOM -AS355M

آمپلی فایر مولتی باند سکام SECOM  -AS355M
آمپلی فایر مولتی باند سکام SECOM  -AS355M
آمپلی فایر مولتی باند سکام SECOM  -AS355M

آمپلی فایر مولتی باند سکام SECOM -AS355M

۹۵۰٫۰۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

آمپلی فایر مولتی باند سکام SECOM -AS355M

آمپلی فایر مولتی باند مرکزی با بهره ( 5 -)35dbورودی
( )VL+FM/VHF/3*UHFو 2خروجی- با قابلیت
تنظیم بهره برای ورودی های مجزا و خروجی116dB µv
(اصلی و تست)- سکام