کالای فیزیکی

اسپلیتر آنتن مرکزی سکام ۱۲ خروجی

اسپلیتر آنتن مرکزی سکام ۱۲ خروجی

اسپلیتر آنتن مرکزی سکام ۱۲ خروجی

۳۲۰٫۰۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

MODEL: DS012
اسپلیتر 12انشعابی- -5~1000MHZبا افت
-14dbبدنه دایکست و استاندارد اروپایی-
سکام