کالای فیزیکی

اسپلیتر آنتن مرکزی سکام ۱۶ خروجی

اسپلیتر آنتن مرکزی سکام ۱۶ خروجی

اسپلیتر آنتن مرکزی سکام ۱۶ خروجی

۲۸۵٫۰۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

MODEL: DS016
اسپلیتر 10انشعابی- -5~1000MHZبا افت
-16dbبدنه دایکست و استاندارد اروپایی-
سکام