کالای فیزیکی

اسپلیتر آنتن مرکزی سکام - ۳ خروجی

اسپلیتر آنتن مرکزی سکام - ۳ خروجی

اسپلیتر آنتن مرکزی سکام - ۳ خروجی

۹۵٫۰۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

MODEL: DS03
اسپلیتر 3انشعابی- -5~2400MHZبا افت
-6dbبدنه دایکست و استاندارد اروپایی- سکام