کالای فیزیکی

اسپلیتر آنتن مرکزی سکام- ۴ خروجی

اسپلیتر آنتن مرکزی سکام- ۴ خروجی

اسپلیتر آنتن مرکزی سکام- ۴ خروجی

۱۴۰٫۰۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

MODEL: DS04
اسپلیتر 4انشعابی- -5~2400MHZبا افت
-8dbبدنه دایکست و استاندارد اروپایی- سکام