کالای فیزیکی

اسپلیتر آنتن مرکزی سکام- ۶ خروجی

اسپلیتر آنتن مرکزی سکام- ۶ خروجی

اسپلیتر آنتن مرکزی سکام- ۶ خروجی

۱۸۵٫۰۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

MODEL: DS06
اسپلیتر 0انشعابی- -5~1000MHZبا افت
-10dbبدنه دایکست و استاندارد اروپایی-
سکام