کالای فیزیکی

دیپلکسر پرتابل

دیپلکسر-تفکیک کننده ستلایت از آنتن مرکزی

دیپلکسر پرتابل

۱۰۰٫۰۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

دیپلکسر

ترکیب آنتن هوایی با ستلایت