کالای فیزیکی

دیپلکسر پرتابل-انتقال همزمان ماهواره و تلویزیون با یک کابل

دیپلکسر-تفکیک کننده ستلایت از آنتن مرکزی

دیپلکسر پرتابل-انتقال همزمان ماهواره و تلویزیون با یک کابل

۱۲۰٫۰۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

دیپلکسر

ترکیب آنتن هوایی با ستلایت