کالای فیزیکی

اسپلیتر آنتن مرکزی سکام - ۲ خروجی

اسپلیتر آنتن مرکزی سکام - ۲ خروجی

اسپلیتر آنتن مرکزی سکام - ۲ خروجی

۷۰٫۰۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

MODEL: DS02
سپلیتر 2انشعابی- -5~2400MHZبا افت
-3.6dbبدنه دایکست و استاندارد اروپایی-
سکام