کالای فیزیکی

اسپلیتر آنتن مرکزی سکام -۸خروجی

اسپلیتر آنتن مرکزی سکام -۸خروجی

اسپلیتر آنتن مرکزی سکام -۸خروجی

۲۵۵٫۰۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

MODEL: DS08
اسپلیتر 8انشعابی- -5~1000MHZبا افت
-12dbبدنه دایکست و استاندارد اروپایی-
سکام